Teadlaste hinnangul on Maa atmosfääri lõhkuvate kemikaalide kasutamise keeld kandnud vilja ja varsti hakkab osooniauk ise end parandama, kui maad jätkavad keelust kinnipidamist.

Teadlased esitasid sellise ennustuse Argentiina pealinnas Buenos Aireses peetud konverentsil.

Samas hoiatavad eksperdid, et riikide valitsused peavad tegelema laiema küsimusteringiga ehk kasvuhoonegaaside vähendamisega.

Teadlaste optimistlik ennustus põhineb aga andmetel, et süsinikflooriühendite (CFC) tase alumises atmosfääris on vähenemas.

CFC lõhub osooni, mis kaitseb Maad Päikese kahjulike ultraviolettkiirte eest. Keeld kasutada CFCd tuleneb 1987. aastal vastu võetud Montreali protokollist. Peamiselt saavad CFCd alguse külmkappides aerosoolide kasutamisest.

Konverentsi juhtinud Readingu ülikooli professor Alan O'Neill ütles Briti majanduslehele Financial Times, et väljavaade osooniauku vähendada suurendab püüdeid leida globaalsed lahendused keskkonnaprobleemidele.

Euroopa Liit on vähendanud CFC tarbimist 300 000 tonnilt 1986. aastal 4300 tonnile 1998. aastal. USAs on vastavad arvud 306 000 ja 2500, Jaapanis on vähenenud CFC hulk 106 000 tonnilt nullile ja Venemaal 100 000-lt 1000-le. CFC kasutamine on suurenenud aga Hiinas.