Konverentsi avamisel esinevad Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip, Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Richard Villems, Tallinna tehnikaülikooli rektor professor Peep Sürje ning korralduskomitee esimees professor Viktor Sniečkus (USA).

Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli koostöös korraldatud rahvusvaheline suurüritus saab teoks 25.-29. juunini Tallinnas rahvusraamatukogu konverentsikeskuses. Keemiakonverents Balticum Organicum Syntheticum 2006 (BOS 2006) on järjekorras neljas selle ala konverents Balti piirkonnas: eelmised konverentsid toimusid 2000 ja 2002 Vilniuses ning 2004 Riias.

BOS konverentside eripäraks on akadeemilise uurimise (üle 60 ülikooli ja teadusinstituudi) ja teadus-arendustöö (üle 40 firma kogu maailmast) tegijate kokkutoomine, et uued teadussaavutused leiaksid võimalikult kiiresti tee praktikasse. Konverentsi ajal toimub Eesti ja USA keemiaettevõtete esindajate ümarlaud kootöösidemete arendamiseks ning ühisprojektide initsieerimiseks. Konverentsi toimumist toetavad sellised maailmaettevõtted nagu Merck, AstraZeneca, Roche, BASF, Novartis Pharma jt. Eestist toetavad konverentsi Tallinna tehnikaülikool, ES Sadolin, Eesti keemiatööstuse liit, Eesti Teaduste Akadeemia, AS Prosyntest jt.

BOS 2006-st võtab osa üle 300 Euroopa, USA ja Jaapani teadlase. Kokku on plenaaresinejaid seitsmelt maalt (Eesti, USA, Jaapan, Saksamaa, Šveits, Rootsi, Kanada). Konverentsi tava kohaselt on plenaarettekandjad igal konverentsil erinevad. Seni on konverentsil plenaarettekandega esinenud kolm Nobeli keemiapreemia laureaati.

Eesti on ainus Balti riikidest, kust on igale konverentsile kutsutud plenaarettekandja (2000 Margus Lopp; 2002 Uno Mäeorg; 2004 Tõnis Kanger). Seekordne plenaarettekanne Eestist on Keemilise-ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadurilt professor Tõnis Pehkilt. Üldse on osavõtjaid 27 maalt. Lisaks plenaarettekandele on konverentsil Eestist esitatud 11 stendiettekannet Tallinna tehnikaülikoolist ja Tartu ülikoolist, mis näitab Eesti teadlaste olulist panust maailmateadusesse orgaanilise sünteesi alal.

BOS 2006 eesmärgiks on saada ülevaade uusimatest saavutustest orgaanilise sünteesi vallas. Käsitletavad teemad on väga aktuaalsed, kuna orgaanilise sünteesi meetodite areng määrab olulisel määral ka paljude moodsate teaduste nagu biotehnoloogia, geenitehnoloogia, materjaliteadus, nanotehnoloogia jt võimekuse.

Orgaaniline süntees on kindlasti alus, millele toetub maailma ravimitööstus, peenkeemiatööstus jt traditsiooniliste tööstuste harud. Käesoleval konverentsil on fookuses materjalid ja katalüsaatorid keemilises sünteesis, eriti asümmeetrilises keemilises sünteesis, mis võimaldavad odavamalt ja lihtsamalt valmistada uusi keerulise struktuuriga ravimeid oluliste haiguste (AIDS, vähk) raviks ning lisaks sellele paljusid uusi materjale.