"Eesti kontingendil on oluline roll Lõuna-Afganistanis julgeolekukeskkonna loomisel," ütles Eesti kontingendi ülem Afganistanis major Sten Reimann kaitsejõudude peastaabi saadetud pressiteates. "Eesti kontingent peab lahinguid Helmandi provintsi raskuspunktides ning toetab oma ohvitseridega ISAF staapide juhtimisprotsessi," lisas Reimann.

Eesti kontingendi ülem nendib, et kahjuks on Lõuna-Afganistanis veel palju probleeme kohalike elanike ja riigi struktuuride julgeoleku tagamisega, kuid koostöös Suurbritannia 3. Commando brigaadi ja Ameerika Ühendriikide merejalaväelastega loodetakse maha jätta positiivne jälg rahu saavutamisel.

Kontingendi ülema ülesandeks on korraldada Afganistanis teenivate Eesti kaitseväe üksuste tegevust ning koordineerida infovahetust erinevate väekontingentide vahel.

Major Reimann on teeninud kaitseväes alates 1992. aastast. Ta on lõpetanud Soome riigikaitse kõrgkoolis kadetikursuse, pataljoniülema- ja relvaliigikursuse.

2003. aastal lõpetas Reimann Soome riigikaitse kõrgkoolis maaväe suuna parimana vanemstaabiohvitseri kursused.

Major Reimann on teeninud õhutõrjedivisjonis rühma- ja kompaniiülemana, erinevatel ametikohtadel kaitseväe ühendatud õppeasutustes ja 2004. aastal kontingendi vanem Iraagis. Enne teenistust Afganistanis teenis ta kaitsejõudude peastaabi operatiivjaoskonna ülemana. 

Sten Reimann on varem osalenud 2004. aastal missioonil Iraagis, kus ta teenis rahvusvahelise ühendväekoondise staabis Bagdadis.

Eesti kaitseväe suurimal välisoperatsioonil Afganistanis teenib jalaväekompanii, logistiline toetuselement, lähikaitsemeeskond, perrooniteenindusmeeskond ja staabiohvitserid - kokku ligi 140 kaitseväelast.