Ametnike arvates tuleks vaktsineerimisel eelistada esmajärjekorras haigetega kokku puutuvaid tervishoiutöötajaid ja rasedaid, kelle seas on nakatumine haigusesse neli korda suurem, vahendas Reuters.

"Peamine sõnum on, et selleks peaks olema pool elanikkonnast," rõhutas kaitsesüstimise läbiviimise-alase nõuandva komitee (Advisory Committee on Immunization Practices - ACIP) esinaine Kathy Neuzil vajadust võimalikult suure hulga riigi elanike vaktsineerimise järele. "Selleks peaks olema eelkõige elanikkonna noorem pool, samuti tervishoiutöötajad."

USA kavatseb oktoobri keskpaigas käivitada ulatusliku kampaania, mille käigus antakse igale vaktsineeritavale kaks vaktsiinidoosi. ACIPi arvates on kampaania läbiviimiseks vaja vähemalt 160 miljonit doosi.

Komitee teatel on riigis riskigruppi kuuluvaid tervishoiutöötajaid, rasedaid ja alla 4-aastaseid lapsi kokku 41 miljonit. Samas pole ametnikud soovitanud alla 6-kuuliste laste vaktsineerimist, kuna neile võib see kaasa tuua tüsistusi.

Komitee arvates tuleks vaktsineerida ka kroonilisi haigusi põdevad inimesed ja noori vanuses 19-24 eluaastat, kuna neil on suurem risk nakatuda kui teistel.

Kogu maailmas on seagrippi haigestunud üle 160 000 inimese, kellest surnud on üle tuhande.

Hetkel peavad paljud riigid prioriteetseks, et vaktsiini väljatöötamise järel vaktsineeritakse vähemalt 20 protsenti elanikkonnast. Kõikide elanike vaktsineerimiseks vajab 300 miljoni elanikuga USA aga 600 miljonit vaktsiinidoosi.

Kui Euroopas tegelevad vaktsiini väljatöötamisega neli ravimifirmat, siis USA-s on selle omale ülesandeks võtnud viis ettevõtet: AstraZeneca's MedImmune, Australia's CSL Ltd, GlaxoSmithKline Plc, Novartis AG ja Sanofi-Aventis SA.