Välismaale kooli läinud abiturientide seas on endiselt kõige populaarsemad Inglismaa ülikoolid. Veel neli aastat tagasi läks kõigist Tartus kooli lõpetanud noortest välismaale ülikooli umbes 3%, aga tänavu jätkas õpinguid piiri taga juba 6% kõigist Tartu abiturientidest ehk 38. Nii näitavad Tartu linnavalitsuse haridusosakonna andmed. Kokku on seda rohkem kui ühe klassi jagu õpilasi. Enim jätkatakse õpinguid angloameerika ülikoolides, sest abituriendid eelistavad ingliskeelseid õpikeskkondi. Nii minnaksegi kõige rohkem Suurbritannia ja USA koolidesse. Inglismaa ülikoolidesse läks õppima peaaegu kaks kolmandikku kõigist välismaale läinud Tartu abiturientidest. Järgnes USA kuue noorega. Veel mindi Hollandisse (2) ja Lätti (2). Soome läks üks Tartu gümnaasiumilõpetaja ning Saksamaale, Jaapanisse ja Taani samuti üks.