Tallinna ringkonnakohtu eelmise nädala Autorollo asja lahend annab aga alust väita, et Pentus-Rosimannus ei rääkinud täit tõtt. Nimelt nõudsid Autorollo võlausaldajad Keit Pentus-Rosimannuselt, Rain Rosimannuselt ja nende advokaadilt Siim Roodelt sisse kahju, mille Autorollo tühjakskantimine firmale tekitas.

Võlausaldajatel oli perekond Rosimannuste ja Roode vastu kokku viis nõuet. Üks neist puudutas üle 200 000 euro suurust sularahajääki kassas, mille olemasolu näitas Autorollo raamatupidamine.