Märgite, et meie kõrgharidusmaastikku iseloomustab dubleerimine – mitmes kohas sarnaste erialade uurimine ja õpetamine. On see Eestile ainuomane?

Eesti on väike riik ja siin torkab see lihtsalt väga silma. Küsimus ei ole ainult dubleerimises, mis tekitab vahel täiesti mõttetut konkurentsi ja viib ka konkurentide nõrgestamiseni. Ilmselgelt püütakse meil kõrgharidust anda liiga paljudel erialadel, liiga hajutatult. Kui neid õppekavasid ja valdkondi on nii palju, on õpetamise kvaliteet mõnikord küsitav.

Prioriteet peab olema keskendumine teatud valdkondadele, kus meil on võimalik jõuda vähemalt maailma keskmisele tasemele, kui mitte seda ületada. Ei tuleks anda õpetust kõikidel võimalikel erialadel ja teha teadust kõikides võimalikes valdkondades, kus konkurendid on kümneid ja sadu kordi paremini ressurssidega varustatud ning kaugemale jõudnud.