Tegemist on Maailmapanga suurprojektiga küsimuses, kuidas vähendada vaesust, tagades vaestele riiklik identiteet ja seeläbi abi jõudmine nendeni. Maailmapanga presidendi juurde moodustatakse projekti jaoks nõuandev kogu, mille liikmeks on kutsutud ka president Ilves, kinnitati presidendi kantseleist.