Eelmise nädala istungi pidas valitsus Narvas, kus käidi välja kolm lahendust, kuidas leevendada Ida-Virumaa probleeme, mis tulenevad põlevkiviettevõtete raskustest ja töötute arvu suurenemisest. Välja käidud lubadused on päris kallid.

Valitsus otsustas märgatavalt vähendada nelja põlevkiviettevõtte ressursi- ja saastetasusid. Mõlemaid alandatakse alates selle aasta juulist kuni 2018. aasta alguseni. Aastas on nende sammude mõju rahandus­ministeeriumi arvestuse järgi 43,4 miljonit eurot, millest 24 miljonit eurot moodustavad ressursitasud ja 19,4 miljonit eurot saastetasud. See summa jääb järgmisel aastal riigieelarvesse laekumata.