Riigivisiidi puhul on algul teada ainult kuupäevad ja see, et esimesel päeval on kohtumine võõrustajariigi presidendiga, kes annab riigiõhtusöögi, ning kuhugi mahub veel kohtumine parlamendi esimehe ja peaministriga, kuid ülejäänud osa tuleb täita protokolliosakonnal ja nõunikel. Tuleb leida lahendused, mis visiidist üldiselt Eestile saadava kasu kõrval võõrustajatele ka meeldiva tundega meelde jääksid.

Mida konkreetses riigis ette võetakse, on erinev ja sõltub suuresti sellest, mis laadi on kahe riigi suhted. Läti, Leedu, Soome ja Saksamaaga on Eestil palju ühist, seevastu näiteks Portugaliga vähem.