Olen kirjanik. Kirjutan. Luuletan. Eesti keeles. Eesti keel on minu tööriist. Tubli töömees ei annaks oma tööriista teistele kasutada. Aga et eesti kirjaniku tööriist on res publica ehk rahva asi, on ta kõigi käes pruukida – ka üsna primitiivse ilmavaate ja napi sõnavaraga inimeste käes.

Minu tööriist on multifunktsionaalne – tema sees on veel mitu n-ö erikeelt: kantseliit, juriidiline keel, murrakud ja murdekeeled; argood, žargoonid, slängid... Üle kõige selle segadiku troonib aga normeeritud kirjakeel.