Tartu linna koolijuhid jõudsid eile Rakveres toimunud kevadseminaril kokkuleppele rakendada loovainetes mitteeristavat hindamist. Kas uuele süsteemile minnakse üle juba uuest õppeaastast ehk sügisel, oleneb koolide valmisolekust. „See eeldab hindamissüsteemi läbivaatamist ja õpetajatele selgitamist,” sõnas Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave. Igal koolijuhil on kuu aega, et teemat koolis arutada. „Kevadel sünnib see muudatus ära,” oli Raave kindel.