Alustame Eestist. Eelmisel aastal jõustus kriminaalmenetluse seadusemuudatus, mille eesmärk oli kaitsta kahtlustatavate põhiõigusi. Pärast seda on siit-sealt olnud kosta nurinat, et miks pole samaväärselt tegeletud ohvrite põhiõiguste kaitsmisega. Samuti on tähelepanud saanud riigi õigusabi pidev alarahastuse probleem. See on lühiülevaade põhiõiguste viimastest arengutest ja olukorrast Eestis. Kuidas näeb CCBE Eesti põhiõiguste olukorda võrreldes teiste riikidega?