Väike-Õismäe elurajoon ehitati väga kiiresti: ehitus algas 1973. aastal ja 36 000 elanikule mõeldud rajoon valmis kolme-nelja aastaga, hiljem laiendati rajooni Järveotsa poole. Eesti arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari peab oluliseks, et tänu Mustamäe eeskujule sai Väike-Õismäe puhul vältida varem tehtud vigu. „Väike-Õismäe oli pärast Mustamäed järgmine uus Tallinna elamurajoon ja selle rajamisel püüti parandada seni tehtud vigu, eelkõige planeerimispõhimõtetes,” märgib Ojari. „Koos Mustamäega tuli meie sõnavarasse sõna „mikrorajoon”, mis tähistas ühte vabaplaneeringulist kvartalit, kus umbes 9000 elaniku peale oli arvestatud kool, lasteaed, kauplus ja muu eluks vajalik,” ütleb Ojari.