2014. ja 2015. aastal võttis Eesti vastu kaks seadust. Üks neist ütles, et ravimite hulgimüüja ja ravimite jaemüüja ei tohi olla seotud, ning teine määras, et apteeki võib pidada ainult proviisor, kellel on ettevõtte üle valitsev mõju. Seejuures kehtestati üleminekuaeg 2020. aastani, kui varem loodud apteegid peavad uutele nõuetele vastama. Uute apteekide asutamise puhul hakkasid nõuded kehtima kohe.