Keskkonnaminister Marko Pomerants allkirjastab üsna pea paberi, millega luuakse kaheksa uut püsielupaika Eestis haruldasele ja ohustatud kassikakule. Püsielupaigad loovad kassikakkude elutsemisalade ümber vähemalt 200-meetrised mõjualad, kus on igasugune metsatöö keelatud ja kuhu ei tohi inimene isegi jalga tõsta. Kokku luuakse nii 380 hektarit maad, mis kuulub ainult kassikakkudele.