Euroopa Liidu innovatsiooni ja võrkude rakendusamet (INEA) eraldas Rail Balticu Eesti osa planeerimiseks ja tehnilisteks uuringuteks üle viie miljoni euro. Nüüd nõuab amet sellest veerand miljonit hilinemise tõttu tagasi. Riik palub 1. septembrini ajapikendust.