Nipernaadi-sarja avaloo ilmumise hommikul leidsin postkastist kirja, mis algas nii: „Tere, pean ennastki väikest viisi Nipernaadiks, mõned küll ütlevad, et olen hoopis püsimatu.” Kirjale on alla kirjutanud Nipernaadi Veiko.