Kui proovida sõnale „arvamine” tähendust anda, siis „Eesti keele seletav sõnaraamat” annab vastuseks: tegemist on oletusega millestki, milles ei olda kindel. See on subjektiivne veendumus millegi tõepärasusest, mida näitlikustavad kõnekujundid nagu: „Paljugi, mis arvatakse” või A. H. Tammsaare sulest pärit „Äh, ehk kuigi künda ja külvata, mis arvad sealt õige saama?”

Arvamusfestival toimub Paides juba viiendat korda. Arvatud on aastaid. Mis on aga olnud festivali tulem? Selle ühiskondlik kasutegur?