Täna ja homme toimub Brüsselis järjekordne Euroopa Ülemkogu kohtumine, kus valitsusjuhid arutavad migratsiooni- ja digiteemade kõrval ka ülemkogu eesistuja Donald Tuski ettepanekuid koostöö parandamiseks.

Teisipäeva õhtul saatis Tusk valitsusjuhtidele kirja ettepanekutega, mis võivad hakata ülemkogu toimimist kardinaalselt muutma.

Praegu on ülemkogu koht, kus 28 liikmesriigi valitsusjuhid arutavad kindlaks määratud kordadel päevakajalisi teemasid ja annavad strateegilisi suuniseid Euroopa Komisjonile, kes peaks need vormistama seadusandlikeks ettepanekuteks. Kuna pidevalt otsitakse kõigi 28 liikmesriigi konsensust, võivad erimeelsused jääda läbi arutamata ja mõned riigid püüda hakata eraldi koostööd tegema.