Eelmise nädala lõpus kogunesid Tallinnasse Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgemate kohtute esimehed, et rääkida kohtute sõltumatuse tagamisest.