Doktor Hanie Edalati uurib Montreali ülikooli postdoktorantuuris seda, kuidas lapsepõlves kogetud traumad, väärkohtlemine või üldisemalt ebasoodsas keskkonnas kasvamine muudavad inimese hilisemas elus haavatavamaks ja mõjutavad tema riskikäitumist, näiteks alkoholi või narkootikumide tarvitamist.