Kui võtta ette konkreetsest ajast ja kohast sisuliselt lahutamatu süžee ja üritada seda draama- või siis tantsulavastusena edasi anda, on kõige olulisem küsimus, kas see kukub välja autentsena. Kas vaataja tõmmatakse tema hinges ja mõttepildis usutavalt loo sisse, ega kujutatav jää laval esitatavaks etteütluseks?