Eesti Päevaleht kirjutas eile, et Innove eksis Mario Pizzolante matemaatika riigieksamit hinnates 13 punktiga ja parandas tulemust pärast eksaminandi esitatud vaiet. Innove ekspertide sõnul ei hinnatud Pizzolante lahenduskäike esiti õigeks, sest need ei vastanud hindamisjuhendis toodule. Ühtlasi räägiti omanäolisest Eesti matemaatikast.