Eelmisel nädalal toimus Lätis teatrifestival Baltic Drama Forum. Riias veedetud viis päeva sisaldasid 11 etendust ja igapäevaseid vestlusringe-ettekandeid. Mõistagi ei andnud see Läti teatrist tervikpilti, ent mingeid üldistusi võimaldas siiski teha. Mõistagi tuli esile, et nii nagu eestlased on ka lätlased tuntud oma teatri- ja lauluarmastuse poolest. Ei teagi nüüd, kumb on suurem teatri- ja laulurahvas.