Eile oli riigikogus esimesel lugemisel jäätmeseaduse eelnõu. Uue seadusega sätestatavast on räägitud palju, aga seni jäetud tähelepanuta üks detail: uue seadusega ühtlustatakse avalike pakendikonteinerite välimust selle põhjal, mis materjalist pakendijäätmeid neisse kogutakse. „Kehtivas seaduses seda määratud ei ole ning eri värvi konteinerid võivad inimestes segadust tekitada,” selgitas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Berit-Helena Lamp.

Praegu tuleb kohusetundlikult prügi sorteerinud inimesel otsida konteineritelt silte, et teada, millisesse tünni võib panna piimapaki, kuhu tühja moosipurgi või ketšupipudeli. Edaspidi on iga jäätmeliigi konteineril kindel värv. „Seaduse jõustumisel peavad kogumiskohtadesse paigaldatavad uued paberi- ja kartongpakendijäätmete mahutid olema sinised, klaaspakendijäätmete mahutid rohelised ning segapakendijäätmete mahutid kollased. Nii muutub kogumissüsteem visuaalselt palju selgemaks,” ütles Lamp. Loodetavasti jääb värvikood ajapikku kõigile pähe.