Justiitsminister Urmas Reinsalu, miks on üürileandjaid puuküürnike eest kaitsvad seadusemuudatused jäänud ministeeriumisse aastateks toppama?

Usun, et see on ka varasemate ministrite jaoks olnud maailmavaateline küsimus. Ei saa ju öelda, et üürnike ja üürileandjate õigused oleksid vastandlikud, mõlemal peavad olema oma õigused. Heausksed üürnikud ja üürileandjad lepivad ju omavahel kokku ning neile on õigusraamid lihtsalt tagatis.