Uuest aastast kaovad Eestis maavalitsused ja nende ülesanded jaotatakse eri asutuste vahel. Siiski jääb igasse maakonda regionaalhalduse talitus, millel on juht ja kaks kuni kuus töötajat.