Alanud aasta lõpuks saavad 126 kohalikku piirkonnapolitseinikku 45 uut kolleegi, kes annavad hajaasustusega piirkondadesse olulist lisajõudu.