Alustame kohustuslikust küsimusest, kuidas ta suhtub kohaliku valve- või etalonvenelase rolli. On ta ju täpselt selline, milline peaks paljude eestlaste arvates olema hea kohalik venelane: on eesti keele tublilt ära õppinud ja praktiseerib seda põhjalikult.

„Ma ei tea, kuidas öelda... Olen natuke väsinud sellest, et kõik rõhutavad: venelane,” vastab ta. „Ma ei taha kedagi solvata ja muidugi on mu emakeel vene keel, aga ma elan Eestis ja mul on Eesti kodakondsus. Elan siin ja tahan siin elada. Miks peaks rahvust kuidagi eraldi rõhutama?”