Eelmisel aastal palju kõneainet tekitanud psühhiaater Lembit Mehilase juhtum (arst ahistas patsienti) tõi esile veel ühe asjaolu: arst andis patsiendile ravimit sahtlist, ilma originaalpakendi, infolehe ja kõrvalmõjude tutvustuseta.

Mehilane selgitas politseile, et ta andis patsiendile raviminäidise uuele ravimile ülemineku puhul. Tema sõnul polnud sellega seotud mingeid omakasupüüdlikke tagamaid ega ohtu patsiendi tervisele. Näidise andmisest polnud aga patsiendi haigusloos märkigi. Tervishoiuteenuse kvaliteedi eksperdikomisjon teatas: „Kui arst tõepoolest andis patsiendile uue ravimi, oleks ta pidanud seda vastavalt kehtivatele nõuetele dokumenteerima. Reeglina arst ei tohi ise anda ravimeid (v.a konkreetsed raviteenused, kus ravimi saamine toimub mitte apteegis, vaid ravimiasutuses). [- - -] Antud juhul on arst visiidil toimunut puudulikult dokumenteerinud.”