Liikmesriikide kokkulepitud jäätmekäitluspakett vaatab mõnes mõttes kaugesse tulevikku – 2035. aastasse, kus 65% kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid peaks uuesti ringlusse jõudma. Kohustusi on võetud juba lähiaastateks: näiteks juba kolme aasta jooksul peab eestlaste olmeprügist uuesti ringlusse jõudma vähemalt pool. Viimastel aastatel on meil see näitaja olnud natuke üle 30%.