Harju maakohus mõistis eelmisel nädalal 43-aastase Erich R-i süüdi kolmes alaealisevastases seksuaalsüüteos, kuid otsustas talle reaalset vangistust mitte määrata.

Erich mõisteti süüdi kokku viies süüteos: suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu alaealisega, inimkaubandus alaealise ärakasutamise eesmärgil, lasteporno valmistamine ja selle võimaldamine, eraviisiline jälitustegevus ja lapse ülalpidamiskohustuse rikkumine. Kõigis kolmes seksuaalkuriteos mõisteti Erich süüdi paragrahvi alalõike alusel, mille järgi on ta varemgi samas paragrahvis sätestatud kuriteo toime pannud.