Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees, professor Rainer Kattel saatis eelmisel nädalal peaminister Jüri Ratasele ettepaneku, et valitsust nõustavas teadus- ja arendusnõukogus (TAN) peaks kehtestama sookvoodid. Praegu on 12-liikmelises nõukogus kaks naist ja needki ministrite ametikohtade järgi. Katteli sõnul oleks avaliku sektori nõukogude sooline tasakaalustatus hea eeskuju ka erasektorile.