Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus avalikustab täna raporti, milles uuriti lähemalt naiste kaitseväeteenistust. Senistest tervet ühiskonda puudutavatest uuringutest on võib-olla jäänud mulje, et Eestis ei suhtuta naiste teenistusse kuigi soosivalt, ent need, keda see otse puudutab – kaitseväelased ise –, arvavad naistest teenistuses hoopis positiivsemalt.