Täna saab teil täis sada päeva linnapea ametis. Kuidas olete rahul meeskonnaga, kellest mitu on ametis uued?

Mina olen väga rahul. Uued tulijad väga sadat kriitikavaba päeva ei saanud. Nad elasid päris kiiresti sisse ja see, et nad tähelepanu pälvisid, aitas kõvasti kaasa.

Keskkonnateemades tundliku abilinnapea Züleyxa Izmailova idee oli juhtida Reidi tee läbi pargi ja sõita üle papliallee. Kuidas te tema kompetentsi hindate?

Kunagi kaaluti tõepoolest kaht teevarianti, üks Russalkast mere pool ja teine pargi pool. Esimene jäi kiiresti kõrvale. Rohelised, muide, ei teadnud kuni meie läbirääkimisteni, et see allee on oluline. Muutus tähendanuks, et oleks tulnud allee kallale minna. Täna on trass valitud nii, et üle ristmiku tulevad jalakäijate teed haakuksid alleega. Alleest ei räägitud varem, sest algusest peale oli teada, et see peab sinna jääma.

Rohelistele paistis sobivat, et paplialleest võetaks jupp maha.

Ei, kui neile põhjendasime, miks see nii on, said nad sellest kohe aru.

Keda roheliste hulka kuuluv abilinnapea kõnelustel üldse esindas? Ta tahtis teed merest võimalikult kaugele lükata, samas kuulub ta linnavalitsusse, kellel teised eesmärgid.

Eks rohelised olid raskes olukorras. (Mõtleb.) Izmailova püüdis olla maksimaalselt kahe poole vahel, et kaks otsa kokku sõlmida. See tal ka õnnestus, ma arvan.