Ajaloolane Küllo Arjakas osutas eelmisel nädalal Eesti Päevalehe kultuuriküljel asjaolule, et Patarei vanglasse rajatava kommunismikuritegude muuseumi projektikonkursi tähtaeg on väga lühike. „Kui tähtaeg on vaid poolteist kuud, siis on raske rääkida tõsiselt võetavast rahvusvahelisest konkursist. Selle aja jooksul jõuab mõni asjahuviline teha vaid sõidu Eestisse tutvumaks kohapealse olukorraga ja hakata midagi planeerima. Kuna ekspositsioon peab etteantud protsentide ulatuses veel jagunema Eesti, MRP-ga hõlmatud maade ja veel muudegi riikide vahel, siis pool aastat ei ole ülearu palju, pigem tuleks aega anda rohkemgi,” kirjutas Arjakas.

Arjaka sõnul tuleb silmas pidada ka seda, et Patarei kompleksi suurus on 17 000 m2, millest muuseumi alla jääb 5000 m2. Näiteks Kumus eksponeeritakse sajandite jooksul tehtud kunsti samuti kokku 5000 m2 alal, seal hulgas on ajutiste näituste saalid. „Parima tahtmise korral kulub paar nädalat „auru ülesajamiseks”, seega jääb muuseumi kontseptsiooni, ekspositsiooni põhimõtete ja sisekujunduslahenduse reaalseks väljatöötamiseks pisut üle kuu. Tingimused eeldavad paljugi alates välialade kasutamise potentsiaalist kuni muuseumisiseste liikumisteede määratlemiseni. Aastas eeldatakse 150 000 külastust, selle järgi tuleb ehitada garderoobid ja tualetid”.

Tavapärane tähtaeg

Projekti eestvedaja, Eesti Mälu Instituudi teadur Martin Andreller vastab Arjaka kriitikale, et sellise ideekonkursi korraldamiseks on ligi kaks kuud normaalne. „Patarei vangla hoone ja kommunismikuritegude muuseumi idee vastu on asjatundjate ja laiema avalikkuse huvi suur. Oleme sellega arvestanud ja pidanud nõu arhitektidega, kes soovitasid vaadata viimaste aastate põnevamaid ideekonkursse ja nende tingimusi. Selgus, et kaks kuud on sellise ideekonkursi jaoks täiesti tavapärane tähtaeg, ja sellest lähtusimegi.”

Andreller toob näiteks meremuuseumi Paksu Margareeta konkursi, mis toimus 12. juulist 4. septembrini ehk kokku umbes kaks kuud. Tartu ülikooli loodusmuuseumi ideekonkurss kestis 26. augustist 7. oktoobrini, kokku 1,5 kuud. „Arvestades tagasisidet välisriikide arhitektuuribüroodelt Lätist, Jaapanist, Kanadast, Hispaaniast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Ungarist, Islandilt jne, pole meil põhjust arvata, et meie ideekonkurss pole tõsiselt võetav. Vastupidi, konkursikutsed on praeguseks avaldatud mitmes mainekas rahvusvahelises arhitektuuriportaalis ja üldine huvi on pidevalt kasvanud”.

Eesti Mälu Instituut kuulutas 1. veebruaril välja ideekonkursi, et leida lahendus Patarei vanglakompleksi loodava rahvusvahelise kommunismikuritegude muuseumi jaoks. Kavandatavas muuseumis tuleks suures osas säilitada Patarei vangla põhiruumid ja vanglaarhitektuur. Tegijate sõnul on tegemist totalitaarsete režiimide sümboliga ja nii peaks sellest ka kõnelema. Konkursitööde esitamistähtaeg on 24. märtsil 2018 kell 12.