Tööd kestavad 2. maini. Seetõttu muudetakse piirkonna liikluskorraldust.