Kui selline skandaal puhkeks mõnes küpsema demokraatiaga riigis, võiks kandidaat kaaluda presidendiambitsioonide mahamatmist. Sest niisama näiline kui valimiste demokraatlikkus võib olla ka Vladimir Putini teaduskraad.