Keskerakondlasest Laanmäele on tehtud pikk rida etteheiteid: ta ei tee Merivälja kooli juhtimisel väärtuspõhisteid valikuid, ei põhjenda neid direktorile kohasel viisil ega taju huvide konflikti.