Sotsiaalministeerium on tellinud Tartu ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudilt uuringu aastatel 2006–2016 Eestis tehtud enesetappude kohta. Eesmärk on leida peamised riskirühmad ja -tegurid, kirjeldada nende võimalikke muutusi ajas ja analüüsida, mis ajendil riskirühma kuuluvad inimesed enesetapu sooritavad. Lisainfot kogutakse oma käe läbi hukkunud inimeste lähedastelt, et hinnata enesetapu võimalikke motiive.