Ettepaneku järgi kehtestatakse Eestisse sissesõidu keeld 49-le nn Magnitski nimekirjas olevale isikule.