Tartu linnavolikogul on oht seni tegemata töö pärast laiali minna. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 52 järgi kaotab volikogu tegutsemisvõime, kui see pole kuue kuu jooksul pärast haldusreformi suutnud vastu võtta uut põhimäärust. Sama seadus määrab, et kui volikogu on tegutsemisvõimetu, lõppevad kõigi selle liikmete volitused enne tähtaega ja nende asemele tulevad asendusliikmed.