Esitlusel rääkis bioloog ja matkarajarajaja Andre Kaur, kuidas seened loovad radasid mullas, mismoodi kõik, vähemalt hulkrakne elu, algab ning lõppeb mükoriisaga, ning kuidas nähtamatud hüüfid meie oma õnne, mure, elu ja surmaga seotud on.