Psühhiaatrilist sundravi osutavale Viljandi haiglale tekitab muret uus ohtlik patsient. Haiglahoone ei ole patsientide ohtlikkuse haldamiseks piisavalt turvaline. Viljandi haigla tegi justiitsministeeriumile ettepaneku anda luba patsient üle viia vanglasse, et talle seal sundravi osutada.