Õiguskantsler Ülle Madise nentis oma vastuses Tartu Tamme kooli lapsevanemale, et linna otsus korraldada algklasside laste õpe kahes vahetuses pole õiguslikult vale. Paljud lapsevanemad pole Tartu linna tegevusega rahul, sest Tartu Tamme kooli algklasside lapsed peavad sügisel hakkama õhtupoolses vahetuses koolis käima. Õiguskantsleri poole pöördunud lapsevanema hinnangul on sellise olukorra põhjustanud Tartu linna koolivõrgu kehv planeerimine. Lapsevanemad soovisid teada, millised on nende võimalused oma õigusi kaitsta.