Töötukassa teenusejuhi Lana Randaru sõnul on karjääriplaneerimise veebiportaali minukarjaar.ee eesmärk parandada tööelu planeerimise oskusi. „Küsimus on, kuidas inimesed saaksid ise teha rohkem oma karjääri planeerimiseks, viia end kurssi töömaailmas toimuva ja oma isiksuseomadustega,” arutles Randaru.