Isegi kui esmapilgul tundub, et su ideest või tööst pole mingit kasu, võib see pikemas perspektiivis paljude inimeste elusid positiivselt mõjutada.