Enesetapud olid otseselt seotud firma äärmiselt pingelise õhkkonnaga. Selles süüdistati ettevõtte juhtkonda, kes kulude kokkuhoidmiseks püüdis panna töötajaid võlgades ettevõttest vabatahtlikult lahkuma, selmet neid koondada. Selleks rikuti ettevõtte vaimset õhkkonda.