Ligi pooled õppemaksu eest õpetajatele palka maksvad koolid maksavad neile kehtestatud miinimumpalka ehk 1150 eurot, 33% koole 1151–1399 eurot ja ainult 17% koole üle 1400 euro kuus, selgub riigikogu liikme Liina Kersna erakoolide õppemakse ja rahastamist käsitlevast magistritööst.

„Meile pole keegi tööle tulnud ega ka töölt lahkunud palga pärast,” kinnitas Eesti Päevalehele magistritöö järelduste õigsust Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets.